Assistansen är barnets möjlighet...

Som anordnare för våra minderåriga uppdragsgivare erbjuder vi utbildnings- och stödinsatser för barnens personliga assistenter, för föräldrar och andra eventuella personer som är viktiga i barnets liv.

Alla medarbetar som arbetar med våra minderåriga uppdragsgivare får, utöver våra utbildningar som är generella för samtliga assistenter, specifik utbildning gällande barn och ungas assistans. Därutöver kan det krävas utbildning för att barnet som just du arbetar ska få största möjliga kvalitet i sin assistans. Det kan handla om utbildning i alternativ och kompletterande kommunikation, eller utbildning som är inriktad på en viss funktionsnedsättning eller diagnos.