Utbildning

Utbildning är en viktig del i att utveckla trygga, säkra och professionella personlig assistenter, som trivs och utför assistans med hög kvalitet. Trivsel och känslan av utveckling bidrar till att våra personliga assistenter stannar hos oss, vilket bidrar till stabilitet och trygghet för våra uppdragsgivare.

Vi ser till att alla våra medarbetare får grundläggande praktisk och teoretisk kunskap om t ex LSS, historiken, personlig assistans och om rollen som personlig assistent, om tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet. Att kontinuerligt erbjuda stöd och utbildning till våra uppdragsgivare och anställda ser vi som en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Inom Konsensus Personlig Assistans har ett brett utbildningsprogram där vi erbjuder många olika utbildningar exempelvis gällande barnperspektivet i assistansen, autismspektra, HLR, brandutbildning och andra utbildningar kopplat till arbetsmiljö. Vi har tematräffar både för dig som uppdragsgivare, för våra uppdragssamordnare och för våra assistenter. Vid träffarna utgår vi från olika teman och frågor som på olika sätt berör personlig assistans.

Utöver detta kan vi tillsammans med dig som uppdragsgivare skräddarsy en planering gällande utbildning och handledning för dig som uppdragsgivare och för ditt team. Det kan handla uppdragsspecifika utbildningar för att tillgodose just dina behov och önskemål i assistansen. Utbildning genom handledning är vanligt för att utveckla stödet i den personliga assistansen kring en viss uppdragsgivare.