Trygga arbetsvillkor

Att aktivt arbeta för att skapa goda arbetsförhållanden, som präglas av hög trivsel, engagemang, och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare är en av de viktigaste länkarna för att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som arbetsgivare ansvarar vi för din anställning och arbetssituation, för att skapa förutsättningar för att du ska trivas med ditt arbete. Som medarbetare ska du känna dig trygg och säker i din yrkesroll. Därför ser vi till att du får stöd och handledning när du behöver det.

Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen KFO, vilket innebär att våra anställdas arbetsvillkor regleras i kollektivavtal som finns mellan KFO och Kommunal. Kollektivavtalet reglerar förhållanden kring din anställning t ex arbetstid, ersättning vid arbete på obekväm arbetstid och resor. Avtalet reglerar även sjuklön, semester och annan ledighet. Utöver det som står i avtalet följer vi även de lagar och förordningar som finns för arbetsmarknaden som arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.

Som medarbetare hos oss omfattas du av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, samt grupplivförsäkring.