Personalvård

Att uppnå kvalitet i den personliga assistansen kräver flera pusselbitar. En av de viktigaste bitarna är att du som medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Personalvård för oss är att vi tillsammans arbetar för att uppnå teamkänsla och engagemang. Vi tror att kvalitet i assistansen bygger på samarbete, närhet, delaktighet, långsiktighet och kontinuitet. Vi tror på att känslan av gemenskap skapar trivsel.

Att aktivt arbeta med personalvård leder till nöjda medarbetare, vilket i sin tur leder till att våra uppdragsgivare får bästa möjliga assistans utifrån sina behov och önskemål. För oss är det viktigt att du som medarbetare känner dig uppskattad och trivs med ditt arbete. Vi på Konsensus Personlig Assistans erbjuder alltid stöd och uppbackning när du som anställd behöver det. Personalvård och arbetsmiljö utgör för oss en viktig del av vårt kvalitetsarbete.