Vill du börja arbeta hos oss på Konsensus Personlig Assistans?

Slå oss en signal 031-722 50 59 eller skicka din ansökan till rekrytering@remove-this.konsensus-assistans.remove-this.se

Vi vill alltid träffa dig som sökande för en intervju på kontoret i ett första steg. En personlig intervju är att föredra av kvalitetsskäl, men det är också en trygghet för dig som sökande att få träffa och bekanta dig med oss som arbetar på kontoret. Det är bra om du kan förbereda referenser som vi kan kontakta efter vår anställningsintervju innan vi går vidare i rekryteringsprocessen.

Vi försöker vi hitta en matchning för att hitta bästa lämpliga kandidater till våra uppdragsgivare utifrån behov och önskemål. I nästa steg får du träffa vår uppdragsgivare här på kontoret eller hemma hos uppdragsgivaren beroende på hens önskemål. Om allt känns bra kan vi börja boka in introduktionspass.

Söker du eller ska påbörja en tjänst hos en av våra minderåriga uppdragsgivare, så behöver du uppvisa ett utdrag från belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/                                            Du måste kunna uppvisa utdraget innan din introduktion kan påbörjas.