Vår målsättning är att assistansen ska bli personlig efter dina behov och dina önskemål - du håller i taktpinnen!

Vi tror på att vi uppnår god assistans genom att erbjuda dig:

  • Tillgänglighet, driftighet och närvarande med stort engagemang.
  • Att vi tillsammans bygger upp ditt ”assistansteam”, som har den ingående kunskap som krävs för att göra din assistans personlig för dig
  • Att vi ger dig och dina assistenter det stöd, inspirerar och handleder.
  • Att du alltid det stöd du önskar i arbetsledningen.
  • Att vi tillsammans med dig skräddarsyr utbildningar och handledning för just ditt uppdrag.
  • Våra personliga assistenter är nyckeln till kvalitet i assistans - vi ger våra medarbetare fullt stöd och möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll.
  • Inom Konsensus Personlig Assistans arbetar vi alla effektivt med assistans, vi alla måste vara delaktiga, visa engagemang och genuint intresse för att tillsammans arbeta för att du som uppdragsgivare får den kvalitet du har rätt till i din assistans.
  • Vi arbetar med transparens och delaktighet, vi gör en budget för ditt assistansuppdrag med hänsyn till dina önskemål.
  • Vi erbjuder dig fullt stöd i kontakten med myndigheter gällande din personliga assistans.