Personlig assistans

Betydelsen av assistans för oss är att göra den personlig för dig…

Personlig assistans är en servicetjänst. En insats där uppdragsgivarens i sin livssituation kompenseras genom stöd av assistans.

Genom personlig assistans ska personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar få möjlighet att leva som andra. Det innebär att man med stöd av personlig assistent ska kunna vara aktivt deltagande i samhället och i sociala situationer. Det handlar om rätten till självbestämmande, valfrihet, delaktighet och flexibilitet i livet. Att ha samma rättigheter och skyldigheter som andra samhällsmedborgare, att kunna leva ett självständigt och oberoende liv med ett personligt utformat stöd.

Vårt uppdrag handlar om att bygga upp och utföra assistans mitt i en människa liv, där vår uppdragsgivares behov och önskemål alltid står i centrum. För att göra assistansen personlig just för dig, tror vi inte på generella lösningar. Med vår kompetens, genuina engagemang och vilja har vi det som krävs för att gör din assistans personlig för dig utifrån dina behov och önskemål.

Personlig assistans för oss handlar om ett personligt utformat stöd för dig som uppdragsgivare. Ett stöd som bygger på samarbete, kommunikation och engagemang från alla inblandade. Kvaliteten på den service vi ger kan vara helt avgörande för din och dina närståendes livskvalitet. Vårt mål, vår uppgift och fokus är att bygga upp, skapa förståelse och att praktiskt ge service för att kunna fullfölja de mål som just du har med din personliga assistans.