Vår värdegrund

Kunskap, Engagemang och Respekt är våra ledord som ska genomsyra hela verksamheten och allt vi gör. För oss står dessa tre ord står för så mycket - vi anser att de är avgörande för att uppnå kvalitet i varje assistanssituation.

  • Kunskap står för lång och genuin erfarenhet av personlig assistans på många olika sätt.
  • Engagemang står för ett brinnande intresse för frågor som rör personlig assistans och rätten till personlig assistans.
  • Respekt står för att vi alltid ser och utformar den personliga assistansen utifrån det unika uppdraget med hänsyn till uppdragsgivarens ålder, behov och livssituation i övrigt. Respekt står också för att vi respekterar våra anställda och arbetar för goda arbetsförhållanden. Hög kvalitet i assistansen skapas genom nöjda medarbetare.

 

Vår vision - samarbete, kommunikation, tydlighet

Konsensus Personlig Assistans står för ett personligt, nära och kontinuerligt samarbetet, där vi tillsammans med dig som uppdragsgivare, dina assistenter och ditt val av andra personer som du har förtroende för bygger upp en struktur för att assistansen ska bli din möjlighet i livet. Det finns inga generella mallar utan du är expert på dina behov. Det är bara du som vet hur du vill leva ditt liv. Med stor kunskap och engagemang arbetar vi med respekt för din integritet och ditt självbestämmande.

Vårt mål är alltid det samma oavsett uppdragsgivarens ålder och funktionsnedsättning: möjligheten att så långt det går leva som andra… Skillnaden blir hur vi tillsammans når dit. Assistansen blir aldrig personlig innan anordningen fullt ut görs med respekt för den assistansberättigades behov, önskemål och vilja.

Vi erbjuder en kvalificerad service med mål att vi tillsammans ska utforma din assistans, så att du kan leva det liv du vill leva. Av erfarenhet vet vi att förutsättningen för detta är ett långsiktigt samarbete som bygger på god kommunikation, ömsesidigt förtroende och tydlighet. Framgång nås genom ett samarbete som är nära, personligt på riktigt och kontinuerligt. Det genomsyrar vårt arbete, det vi gör och hur vi gör det.

Vill du veta mer om hur vi arbetar eller höra mer från hur våra uppdragsgivare upplever vårt samarbete? Slå oss en signal så berättar vi mer om hur vi tänker, eller låt oss träffas på vårt kontor eller hemma hos dig. Vi har även uppdragsgivare och anhöriga, som ställer som referens om du så önskar.