Ord från verksamhetsansvarig

Därför finns Konsensus Personlig Assistans

Sju år var jag när min mamma fick den obotliga neurologiska sjukdomen ALS. Detta var en tid, då man inte visste så mycket om sjukdomen och då det stöd som behövdes från samhället inte fanns. Som liten försökte jag tillgodose min mammas behov av stöd så långt det gick. Jag minns väl känslan då lagen infördes 1994 och min mamma kunde få den assistans hon behövde under all sin tid. Att assistansen kom innebar att jag fick ha kvar min mamma i ytterligare 22 år. Utan assistansen hade hon aldrig överlevt så många år. Att hon fick assistans innebar att hon fick tillbaka fysisk och psykisk styrka, kunde börjar arbeta som rådgivare i LSS-frågor, vara mamma och senare mormor och farmor. Vi fick ett bra liv tack vare det stöd som den personliga assistansen innebär. 

Att ha fått uppleva att leva tiden innan assistansreformen fanns och att därefter ha upplevt effekten av den personliga assistansens betydelse framförallt för den som har behov, men också för mig som nära anhörig, gjorde att jag tidigt i livet bestämde mig för att arbeta med frågan. Jag har arbetat med anordning av assistans sedan 2003 och har arbetat intressepolitiskt med frågor som rör personlig assistans inom IfA, där jag drev projektet Lyssna! i fyra år - ett projekt om barns rätt till sin assistans. Jag är än idag aktiv inom IfA och driver projekt för att öka möjligheten tilldelaktighet och självbestämmande för personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

Jag har länge haft en tydlig bild av hur jag själv tycker att assistansanordnare ska arbeta för att uppnå kvalitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Detta ledde till att jag under sommaren 2013 tog beslutet att starta upp en egen assistansverksamhet. Med stor erfarenhet både privat och professionellt, kunskap och insikt i frågor som rör personlig assistans ur flera perspektiv erbjuder vi en trygghet och ett stöd både till uppdragsgivare, anhöriga och anställda personliga assistenter inom Konsensus Personlig Assistans.

Jag hoppas att vi på Konsensus Personlig Assistans får ditt förtroende att tillsammans med dig utforma din assistans, så att den blir personlig utifrån dina önskemål och behov.