IfA-godkänd verksamhet

Att vara en IfA-godkänd verksamhet

Att vara en IfA-godkänd verksamhet är ett kvitto på att vi lever upp till våra mål och att våra uppdragsgivare är nöjda med den service och det stöd de erbjuds.

Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, är en intresseorganisation som tillvarar de assistansberättigades intressen. Med en spetskompetens i personlig assistansfrågor arbetar IfA för rätten till och för att utveckla rätten till personlig assistans. IfA är i grunden en brukarorganisation för de assistansberättigade, men arbetar också med att certifiera assistansanordnare – ett så kallat ”IfA-godkännande”. Det är alltid de assistansberättgades röster i verksamheten, som ligger till grund för om verksamheten ska bli godkända eller inte. Det krävs 70% nöjdhet i frågor som IfA har ställt utifrån vad organisationen anser vara en god verksamhet i enlighet med LSS intentioner.

Konsensus Personlig Assistans är en IfA-godkänd verksamhet och har sedan start ingått i IfA AR (Anordnarnas Råd). Vår verksamhet är grundat på de kriterier som IfA har ställt upp för att trygga assistansanvändarens rättigheter enligt lagens intentioner.

IfA är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen. Som assistansberättigad kan man bli medlem i IfA och man har då rösträtt. Alla andra personer är välkomna som stödmedlemmar. IfA har ca 800 medlemmar.

IfAs erfarenhet från många kontakter med både assistansanordnare, assistansberättigade, personliga assistenter och med anhöriga, vittnar om att det förutsätts mer stödinsatser vid anordningen av assistansen för personer med nedsatt autonomi.

IfA beviljades stöd från Allmänna Arvsfonden under åren 2014-2016 för att arbeta aktivt med att utveckla rätten till delaktighet och självbestämmande för vuxna assistansanvändare med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.

IfA har samarbetat med DART kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg  och de har tagit fram en bildstödspärm som är ett komplement till frågorna och kan användas tillsammans med samtalsmatta.

Läs mer om DART