Stöd i kontakt med myndigheter

LSS är en rättighetslag, där personlig assistans är en av tio insatser. Assistansersättningen regleras i Socialförsäkringsbalken, där beskrivs både rättigheter och skyldigheter gällande assistanserättningen. För många kan det kännas svårt och tidskrävande att sätta sig in i lagar och regler för att få svar på vilka rättigheter man har.

Inom Konsensus Personlig Assistans finns lång erfarenhet av att ge stöd i myndighetskontakter angående rätten till personlig assistans till personer i olika åldrar och med olika behov. Utifrån dina önskemål ger vi dig det stöd du behöver i dina kontakter med myndigheter rörande din personliga assistans. 

 

Välkommen att kontakta oss!