Vår målsättning är att assistansen ska bli personlig efter dina behov och dina önskemål. Detta gör vi med en genuin kunskap som få slår. Testa oss!

 

Vi vet att vi uppnår god kvalitet i din assistans genom att erbjuda:

  • Tillgänglighet, driftighet och närvarande med stort engagemang.
  • Att vi tillsammans bygger upp ditt ”assistansteam”, som har den kunskap som krävs för att göra din assistans personlig för dig
  • Att vi ger dig och dina assistenter stöd, att vi inspirerar och handleder.
  • Att du får det stöd du önskar i arbetsledningen av dina assistenter.
  • Att vi tillsammans med dig skräddarsyr utbildningar och handledning för just ditt uppdrag.
  • Att vi ger våra medarbetare stöd och möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll.
  • Att vi arbetar med transparens och delaktighet
  • Att vi erbjuder dig fullt stöd i kontakten med myndigheter gällande din personliga assistans.

 

Inom Konsensus Personlig Assistans arbetar vi alla effektivt med assistans. Vi alla måste vara visa engagemang och genuint intresse för att tillsammans arbeta så att du som uppdragsgivare får den kvalitet du har rätt till i din assistans.