Vill du bli vår uppdragsgivare?

Så här går det till…

Vi finns i Göteborg, men vi har även uppdragsgivare som bor i andra delar av landet. Oavsett avstånd, så är förutsättningen alltid att vi får till ett bra samarbete. Ett samarbete där vi kan ta vårt ansvar som din assistansanordnare och som arbetsgivare till dina personliga assistenter.

Vår första kontakt:

Är du intresserad av att bli uppdragsgivare hos Konsensus Personlig Assistans?

Kontakta verksamhetsansvarig Karin Boskovic via telefon 070-781 38 85 eller e-post info@konsensus-assistans.se 

Funderar du på om du eller en anhörig har rätt till personlig assistans? Slå oss en signal, så kan vi prata mer. Som uppdragsgivare hjälper vi dig genom ansökningsprocessen och finns som stöd i kontakten med Försäkringskassan och/eller kommunen. 

Vårt första möte:

Innan vi bestämmer oss för att inleda ett samarbete bestämmer vi tid för ett möte där vi träffas personligen. Detta första möte är helt förutsättningslöst och vi träffas där det passar bäst, på vårt kontor, hemma hos dig eller på någon annan plats. 

Syftet med vårt första möte är att vi ska träffa varandra. Vi får möjlighet att berätta mer om vad vi kan hjälpa dig med, hur vi arbetar och vad vi tycker är viktigt i rollen som assistansanordnare för att du ska bästa möjliga assistans. Du får möjlighet att ställa dina frågor och berätta om vad du tycker är viktigt i din assistans.

Om du bestämmer dig för att ge oss förtroendet att anordna din assistans går vi vidare med planering och uppbyggnad av din assistans. 

Vi inleder vårt samarbete:

Samarbetet grundar sig på ett avtal mellan dig som uppdragsgivare och Konsensus Personlig Assistans, som vi går igenom tillsammans för att allt ska vara klart och tydligt. 

Vi börjar bygga upp din assistans. Vi gör en budget för att du ska få inblick i hur din assistansersättning fördelas mellan olika kostnader. Har du behov som gör att du har anledning att ansöka om ett förhöjt timbelopp, så hjälper vi dig med det.

Tillsammans gör vi en planering för hur din assistans ska genomföras, vi rekryterar dina personliga assistenter, sätter upp schema. Du bestämmer alltid själv hur mycket eller hur lite du själv vill sköta i din assistans. Vi finns alltid där och backar upp med det stöd som du behöver och vill ha.

Vi erbjuder en kvalificerad service med mål att vi tillsammans ska utforma din assistans, så att du kan leva det liv du vill leva. Av erfarenhet vet vi att förutsättningen för detta är ett långsiktigt samarbete som bygger på god kommunikation, ömsesidigt förtroende och tydlighet. Framgång nås genom ett samarbete som är nära, personligt på riktigt och kontinuerligt. Det genomsyrar vårt arbete, det vi gör och hur vi gör det.