Personlig assistans för barn

En assistans med barnets bästa i fokus

Inom Konsensus Personlig Assistans finns unik spetskompetens i frågor som just rör personlig assistans för barn. Verksamhetsansvarig Karin Boskovic har lång erfarenhet av att arbeta med barns rättigheter och med barnperspektivet i den personlig assistansen.

Personlig assistans för barn
Vårt mål är att utforma en personlig assistans där det blir en möjlighet för vår uppdragsgivare, men också för föräldrar, syskon och andra som finns i barnets närhet.Vårt mål är att barnet med assistansen som sin möjlighet ska kunna växa och utvecklas och att föräldrarnas ansvar eftersom att barnet blir äldre ska minska. Som föräldrar ska du kunna känna dig trygg i att ditt barn får sina rättigheter och det stöd som behövs.

Så här satsar vi på barnperpektivet

För oss är rätt till delaktighet och självbestämmande lika självklart för våra vuxna som för våra minderåriga uppdragsgivare. För oss står uppdragsgivaren alltid i fokus oavsett ålder. Våra minderåriga uppdragsgivare ska få sina rättigheter genom att vi på ett tydligt sätt arbetar med barnperspektivet i assistansen. Ett arbete där barnet på sitt sätt görs delaktighet utifrån sin förmåga. Barnets rätt till delaktighet och självbestämmande i assistansen är vår utgångspunkt både i utformningen och utförandet av assistansen.

Tillsammans med dig som förälder och med din barns maximala delaktighet bygger vi upp en personlig assistans med ett tydlig barnperspektiv. Som anordnare för barn erbjuder vi specificerade utbildnings- och stödinsatser för personliga assistenter, för föräldrar och andra eventuella personer som är viktiga i barnets liv. Alla föräldrar till våra minderåriga uppdragsgivare och assistenter som arbetar med våra minderåriga uppdragsgivare får specifik utbildning gällande barn och ungas assistans. Utöver generell utbildning kan också krävas utbildning för att det enskilda barnet ska få största möjliga kvalitet i sin assistans. Det kan handla om utbildning gällande kommunikation, eller utbildning som är inriktad på en viss funktionsnedsättning eller diagnos.

Av erfarenhet har vi sett positiva fördelar av att vi erbjuder stöd genom samarbeta med andra verksamheter som ansvarar för andra stödinsatser i barnets liv, såsom habilitering, Korttidshem, förskola/skola mm. Vi har också goda kontakter med specialister inom arbetsterapi, logopedi, specialpedagoger, samt med organisationer såsom RBU, FUB och NHR för att kunna erbjuda barnet och föräldrarna stöd.