Anhöriga till barn

Anhörigstöd med ett tydligt barnperspektiv

Anhöriga till barn
Är uppdragsgivaren ett barn eller ungdom erbjuds stöd till dig som förälder eller nära anhörig. Det ansvar som ligger på Konsensus Personlig Assistans beträffande stödinsatser vid utformningen av personlig assistans till barn och ungdomar, handlar om att erbjuda ett stöd med fokus på barnet och dess möjlighet till delaktighet och utveckling genom den personliga assistansen.

Barnets personliga assistans

Anhöriga till barn

Att bli assisterad av en nära anhörig kan upplevas som en frihet för familjen och är för många barn och ungdomar viktigt. Som anhörig kan du också vara anställd som personlig assistent hos Konsensus Personlig Assistans, om så uppdragsgivaren och du som anhörig önskar. För Konsensus Personlig Assistans gäller det att i samråd med dig som förälder och med ditt barn skapa en tillvaro, där ni som familj trivs och kan använda den personliga asisstans som en möjlighet i livet.