Om stöd till dig som anhörig

Den personliga assistansen är främst den assistansberättigades, men också de anhörigas möjlighet. Genom att arbeta för att skapa hög kvalitet i uppdragsgivarens personliga assistans vill vi samtidigt öka din möjlighet att vara anhörig på mer lika villkor.  

Konsensus Personlig Assistans har lång erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda stöd gällande den personliga assistansen och att leva med personlig assistans. Som nära anhörig till en av våra uppdragsgivare, ger Konsensus Personlig Assistans dig stöd för att ska den bästa möjliga assistansen. I rollen som assistansanordnare vill vi med lyhördhet, kunskap och respekt hjälpa till att utforma en personlig assistans som ger vår uppdragsgivare och hans/hennes familj möjlighet att leva ett liv som andra.